Godt ord igen!

Mangler I ord?

Ville I ønske, at I kunne kommunikere om alle de forandringer, indsatser og resultater, som I skaber i jeres arbejde med bæredygtighed? Der er mange gode grunde til at sætte ord på det vigtige arbejde: Med en stærk og inspirerende fortælling kan I bl.a. skabe intern stolthed, fremme en bæredygtig kultur i virksomheden og indtage en unik position på markedet. Jeg har præcis de ord, I mangler.

Bæredygtigheden taler ikke for sig selv

Kommunikation har alle dage haft stor betydning for, hvordan virksomheder opfattes og drives! Jeg har mange års erfaring med at forme korte og præcise budskaber til forskellige målgrupper samt indgående viden om E, S og G og bæredygtighed. Jeg kan derfor hjælpe jer med at formulere appellerende kommunikation fx om virksomhedens bæredygtighedsarbejde og de forandringer, I skaber – som alle medarbejdere, kunder og øvrige interessenter kan forholde sig til.


Helt konkret hjælper jeg med at dokumentere de bæredygtige indsatser, sætte ord på den eksterne rapportering, engagere medarbejderne og udvikle kampagner til ansvarlig marketing og branding. Kommunikation, der signalerer til jeres interessenter, at I er seriøse omkring den grønne agenda, de sociale indsatser og etik og moral.

Er I i gang, eller har I brug for et skub?

Nogle virksomheder har for længst lagt en strategi for bæredygtighed og skabt en kultur, hvor ESG-bundlinjerne er en del af hverdagen og DNA’et. Andre virksomheder skal først til at tage de første skridt og aner måske knap deres levende råd om den bæredygtige agenda (OBS! ESG står for Environment, Social og Governance). Jeg kommunikerer på alle niveauer i organisationen og hjælper også gerne med til at drive den operationelle proces sammen med jeres bæredygtighedsansvarlige medarbejdere. Jeg eksekverer på tværs af hele ESG-paletten og FN’s Verdensmål.

Mit bidrag til bæredygtigheden

Jeg hedder Anne Voss, og jeg er bæredygtighedskommunikator og indehaver af ESG TXT.


ESG TXT er en kommunikationsvirksomhed, som er sat i verden for at skabe kreativ og transparent kommunikation, der fremmer vækst baseret på bæredygtighed.


Mere specifikt hjælper jeg virksomheder med at omsætte komplekse ord og handlinger inden for E, S og G til forståelige, håndgribelige budskaber, der understøtter og fremmer bæredygtig vækst.


Gennem et stort netværk af samarbejdspartnere tilbydes også generel bæredygtighedsrådgivning/strategi, hjælp til dataindsamling og -fortolkning samt grafisk design og digitale ydelser.

Hvem siger, jeg ved, hvad jeg taler om?

Udover min teoretiske uddannelse og praktiske erfaring som strategisk konceptudvikler og tekstforfatter i reklamebranchen samt en årrække som marketingansvarlig, har jeg siden 2019 drevet bæredygtighedsarbejdet i en mellemstor B2B-virksomhed i tæt samarbejde med ledelsen. Undervejs har jeg taget en række uddannelser bl.a. en Mini MBA i Sustainability.

De 7 dødssynder inden for greenwashing

Guide til at undgå de mest almindelige greenwashing-synder. Hold jer væk fra brugen af:

#1 Skjulte kompromisser

Budskaber om løsning af én bæredygtighedsudfordring, mens løsningen i virkeligheden bare bidrager til en anden/større alarmerende udfordring.

#2 Manglende dokumentation

Påstande, der ikke er understøttet af faktuelle beviser, tredjepartscertificering eller lettilgængelig dokumentation.

#3 Uklare formuleringer

Termer og begreber, som er uklare, brede og dårligt definerede. Denne synd begås, når man bruger ord som naturlig, grøn, bæredygtig og miljøvenlig uden specifik dokumentation.

#4 Falske certificeringer

Logoer eller grafik, der vildleder modtageren til at tro, at produktet/tjenesten har gennemgået en officiel bæredygtigheds-certificering.

#5 Irrelevante påstande

Claims, der teknisk set er sande, men irrelevante, fx CFC-fri, da brugen af CFC har været ulovlig siden 2000.

#6 Det værste af to onder

Når et produkt eller en tjeneste markedsføres som mere bæredygtigt end andet i en kategori, der som helhed kan være skadelig.

#7 Små (og store) løgne

Bæredygtigheds-påstande, som er falske, overdrevne eller mangler dokumenteret effekt. Eks. at en lille forandring bidrager til ’en bedre verden’.

Her får I altid et godt ord med på vejen

Copyright 2023 © Alle rettigheder forbeholdes